destress
Artikel verschenen op www.11.be , vrijdag 22 oktober 2004, door Wim Merckx

Intro door 11.11.11 

verbinding keuken en omgeving
oude gebouwen zijn heel nuttig
tussen dorpen productie, schets
ruwe schets van gedachten
gesprekpartners

De MAAT-ontwerpers uit Gent organiseerden in 2013 een grondige actorenanalyse met 10 strategische gesprekspartners. Het ging over Voedsel voor de Stad. De geselecteerde gesprekspartners vertegenwoordigden diverse werkvelden om in de gesprekken verschillende invalshoeken en ambities met de theses te kunnen confronteren.

Natuurlijke hangjochies hun plekje
ager, saltus, silva
beginnend berken bos
schommel
koolzaad dobbel
tarwe
berk en beuk zijn hier buren

Intro

Op 18 dec 2017 besloot de Leuvense gemeenteraad  (1) om een extra groot bedrag te schenken aan Mindgate: 500.000 €. Het argument was de organisatie van een internationaal festival in mei 2018, het genaamde And&. (2). Dat bracht me tot een frons, tot research en dit artikel.

Veldweg Tourinne-de-la-Grosse door Sonia Goicouchea

In het najaar van 2010 waaide een gunstige Franse wind over onze Vlaamse akkers. Die wind bracht nieuws over een actieplan voor de korte keten onder de naam “Plan d’action pour les circuits courts” (2009). Een primeur! In 2011 ontwikkelde ook Vlaanderen een "Strategisch plan voor de korte keten"[1]. Welke resultaten heeft dit plan na vijf jaar opgeleverd?

bij klaar om zich te lanceren van op een zonnebloem

 

De non-profitsector is in volle transitie naar alternatieve financieringsbronnen vanwege  opdrogende subsidiestromen en een onvoorspelbare uitgavenpatroon van de subsidiërende overheid. Daarbij komt een re-oriëntatie van structurele subsidies die standvastigheid belonen naar tijdelijke middelen die innovatie stimuleren.