Habitat

Het woord 'kopakker' is schijnbaar minder gekend als ik dacht. In landbouwmilieu wel aanwezig en zo leerde ik het. Het gaat over het hoogste plateau(tje) van een akker met de hardste en droogste grond, meeste wind en heel betrouwbaar om er met paarden en tractoren etc toegang tot de akker te nemen.

Als je dat doet waar een broek is -lager en vochtiger- is het niet vertrouwelijk en zeker niet na regenperiode.

Voor mezelf betekent het ook lichaam en geest die samen werken bij iedereen. Kop en akker dus. 

---

Ager - saltus- silva lijkt me Latijns, in vertaling: akker - ruigte- bos. En beiden staat een type landbouw die ik helemaal steun en mee wil ontwikkelen: het heet agro-ecologie.

Agro-ecologie betekent dat we voedsel produceren op een manier die echt duurzaam is.
Lokaal, met de natuur en de kringloop mee. Met respect voor de rechten, de kennis en de noden van de mensen die het produceren.
 Een agro-ecologische benadering gaat uit van samenwerking met en nabootsing van de natuur. Basisprincipes bij de teelt zijn het recycleren van voedingsstoffen (vb. mest en compost om de bodem te voeden), de zorg voor een gezonde, van nature vruchtbare bodem, het minimaliseren van verlies aan hulpbronnen (zonlicht, water, bodem...) en het stimuleren van genetische diversiteit. Het wordt je meteen duidelijk dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest of ggo’s in deze benadering niet thuishoort.

Een agro-ecologisch systeem is milieuvriendelijk omdat het door zijn grondgebondenheid rekening houdt met de (lokale) draagkracht van de natuur. Agro-ecologie zet lokale middelen en boerenkennis in om te komen tot een veerkrachtige landbouw die past bij de regio en de mensen. Wetenschappelijk onderzoek vertrekt van de boeren en vindt plaats in samenwerking met hen.

---

Hoe ik wat rijper werd: 

  • opleiding sociaal-cultureel werk

  • avondopleiding journalistiek

  • zeer actief bij legendarische vzw Los Buenos, we leerden met activisme, ontmoeting, cultuur, inhoud ... 

  • avontuurlijke reiziger met rugzak en vooral grote rurale gebieden in Europa, Azië, Afrika

  • variante arbeider om voor die tochten ook geld te hebben 

  • andere werkervaring: Open School Leuven, SPIT, 11.11.11, Voedselteams vzw 

  • bezetting van grond op Parkveld-Heverlee groepsdynamiek voor behouden van de verpachte ocmw-landbouwgrond ipv verkaveling en industriële zone

  • medeoprichter en actief met Boerenforum

  • aardig-e verbinding met mijn drie kinderen, hun mama, familie, vrienden, buren .....

 

 

sdfg

    

    wimmerckx@yahoo.com        016/19.00.44         0489/03.44.7